Kontrapunkt HiFi

Kontrapunkt HiFi Metodikk

"Pitch Accurate sound" er Hi Fi systemets evne til å kunne gjengi melodilinjene i musikkstykket. I dette ligger det også at du kan følge musikkens bevegelse fra note til note ikke bare i høyde men også i styrke, akkurat som musikeren når han leser partituret til et stykke.
Jo bedre audioutstyret gjengir "pitchen" i musikken, desto bedre er utstyret. Flere melodilinjer vil bli gjengitt og den totale sammenhengen i musikkstykket fremstår klarere for lytteren.

Hvordan kan du bedømme et Hi Fi system ?
De primære karakterertrekk ved musikk er:
• Rytmen • Melodien • Harmonien • Fremførelsen av musikken • Det musikalske innhold

Mennesker reagerer på musikk. Musikk er det universale språk for følelser og bevegelse, og er oppbygd av en struktur av forutsigbare melodiske steg. Disse steg gjør at musikk både er intelligent og underholdende. Alle de lyder som ikke imøtekommer våre mentale forventinger vil bli bedømt som forstyrrende, fordi vi alle mennesker har et sofistikert personlig referansesystem. Den aller beste måten å bedømme et Hi-Fi system er å lytte til din egen interne standard for å etablere hvor bra det imøtekommer din egen musikalske forventing. Når du bedømmer et Hi-Fi system etter denne metoden, vil du alltid avgjøre om et Hi-Fi system kan gi deg langvarige gleder og underholdning, uten å la deg blende av pris eller tekniske data
Hver note i musikken har sin bestemte frekvens og styrke. Hvis enten frekvensen eller styrken forandres, endres det musikalske anslag. Slike forandringer er lette å oppfatte. Alle komponentene i et Hi-Fi system kan forandre frekvensen og styrken av de notene de er tiltenkt å reprodusere. Jo bedre et hi-fi system er, jo bedre reprodusere de forandringene i musikken.
Med denne mekanismen kan musikk reproduseres av et godt hi-fi system til et nivå at du vil føle deg hensatt til konsertsalen og de opplevelser du ville hatt ved å høre dine favorittartister "live".

Når du lytter til musikk i konsertsammenheng, kan musikken få deg til å forandre humøret, til koble av, få deg til fantasere og drømme, underholde deg eller gi deg lysten til å danse. Hvordan oppstår dette ? Ganske enkelt fordi de ikke er noe som hindre deg å oppfatte følelsene og bevegelsen i musikken Hvordan velger du et Hi-Fi system som lyder som musikk?
Konsentrer deg, lytt til melodien og rytmen i musikken, Å lytte er stille repetisjon av lyden. Prøv å gjenskap den samme lyden i ditt hode, med bevisst repetisjon av melodiens tråder, mens musikken spiller. Hvis du ikke synge sammen med melodien, har ikke dette hi-fi systemet noe å tilby deg.

Musikk er det universale språk av følelser og bevegelse. Musikk reprodusert gjennom et godt hi-fi system vil være lett å følge, og gi deg muligheten til vurdere kvaliteten på fremførelsen av musikken. Det er derfor et godt hi-fi system vil gi deg langvarige gleder og underholdning.

Hi Fi hierarkiet
Er en metode for hvordan du bygger ditt hi-fi system for å oppnå mest mulig korrekt musikkgjengivelse fra systemet. Utgangspunktet for ethvert hi-fi system er at det skal avspille informasjonen som ligger på vinylplaten, CD-platen eller DVD- platen. Informasjonen sendes fra platen til høyttalerene (lytteren). Derfor er det avgjørende ikke å ha noen "filter" eller flaskehalser som struper informasjonen om musikken. Kildekomponentene er derfor det første og viktigste leddet som vil avgjøre hvor klart og tydelig du opplever musikken. Hvis du unngår å velge den beste signalkilden du har råd til innefor ditt budsjett, vil det bli tap av informasjon som ikke noen av de andre komponentene i systemet vil kunne hente opp igjen. Samme hvor store dine høyttalere eller kraftig din effektforsterker er, vil den aldri kunne gjengi den informasjonen som er tapt.

Det er derfor alltid viktig å maksimere kvaliteten på signalkildeproduktet først, uansett hvor stort hi-fi budsjett du har. Deretter velger du effektforsterkeren og så høyttalerene. Jo bedre forsterker det er i systemet jo mindre informasjon vil bli tapt frem til høyttalerene.
Slik kan du med enkelhet bygge opp det mest musikalske systemet og sikre deg mange år med musikkglede.

Aktive & passive Hi-Fi systemer
I høyttalerkonstruksjoner ble det etterhvert nødvendig å bygge høyttalere med flere elementer for å kunne dekke hele det hørbare frekvensområdet fra 20 Hz til 20 kHz

Det ble konstruert to-veis, tre-veis høyttalere osv. Felles for alle konstruksjoner er at de behøver et delefilter som kan fordele og fortelle hvilket frekvensområde høyttalerelementene skal jobbe med.

Et passivt delefilter som er det som er mest vanlige brukt og består som regel av et sett av kondensatorer og spoler som deler frekvensbåndet mellom høyttalereelementene. Betegnelsen "passivt" betyr at delefilteret må ta sin energi fra signalet det mottar fra effektforsterkeren. Det betyr at en vesentlig del av musikksignalet fra effektforsterkeren går med til å drive delefilteret, energi som ideelt burde kommet ut som musikk. Et passivt delefilter bruker som regel 30 % av energien til effektforsterkeren før effektforsterkeren får kontrollert høyttaler elementet og kanskje opptil 50 % når man spiller veldig høyt.
Ved bruk av elektronisk, eller "aktivt", delefilter som plasseres mellom forforsterkeren og effektforsterkeren unngås hele denne problematikken. Du vil kunne forsterke hvert høyttalerelement direkte uten noe delfilter som en flaskehals. Hver effektforsterker vil jobbe i et dedikert frekvens område og kunne yte opptil 10 ganger så mye som vanlig.
En toveis høyttalerkonstruksjon vil kunne bruke to stereo effektforsterkere som kobles direkte til høyttalerelementene. Du vil få 100 % effektforsterkning fordi det elektroniske delefilteret har sin egen strømforsyning og fordi musikksignalet deles i frekvens før effektforsterkeren sender det videre til høyttaleren.

I motsetning til hva mange tror, er det ikke høyttalerelementet som er den vanskeligste belastningen for effektforsterkeren, men delefilteret.
Ved bruk av elektronisk delefilter tas en av de største flaskehalser bort og du oppnår en dynamisk og nøyaktig reproduksjon av musikken selv med små effektforsterkere.

Om Kontrapunkt
Konsept
Metodikk
Opplev oss
Kontakt
Leverandører & linker
Adresse Kontrapunkt HiFi
Om Kontrapunkt HiFi Produkter Kontrapunkt HiFi Nyheter Kontrapunkt HiFi Tilbud Kontrapunkt HiFi design by virtualena.com